+A A A-
Menu

Akredytacja

W NIZP – PZH prowadzi działalność usługową dziesięć Laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) – Certyfikat Akredytacji Nr AB 509 (aktualny).

Laboratoria posiadają akredytację w zakresie:

 • badania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych żywności oraz migracji zanieczyszczeń z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • badania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych wody,
 • badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza,
 • serologicznej i molekularnej diagnostyki zakażeń wirusowych,
 • oznaczania obecności przeciwciał przeciwpasożytniczych w płynach ustrojowych i innych materiałach klinicznych,
 • badania skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek i preparatów krwiopochodnych,
 • przeprowadzania specjalistycznych testów kontroli jakości aparatów rentgenowskich,
 • badania zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w surowcach, materiałach budowlanych i odpadach przemysłowych,
 • pomiarów stężenia radionuklidów występujących w wodzie,
 • pomiarów skażeń żywności i elementów środowiska radionuklidami gamma promieniotwórczymi,
 • diagnostyki bakteriologicznej i identyfikacji szczepów bakteryjnych

Pełny zakres akredytowanych badań i pomiarów zawiera ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 509, a szczegółowe informacje są dostępne na podstronach poszczególnych Laboratoriów NIZP-PZH.

Kompetencje potwierdzone w akredytacji w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 nie obejmują etapu przedanalitycznego i poanalitycznego.

Laboratoria akredytowane w NIZP – PZH:

 • Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych
 • Laboratorium Zakładu Badania Surowic i Szczepionek
 • Laboratorium Zakładu Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii
 • Laboratorium Zakładu Parazytologii Lekarskiej i Chorób Przenoszonych przez Wektory
 • Laboratorium Zakładu Wirusologii
 • Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
 • Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
 • Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy