+A A A-
Menu

Archiwum Zakładowe

Archiwista

mgr Joanna Mastalerz-Stępniak

 

Lokalizacja

Budynek C, pok. 003 tel.: 54 21 wew. 317

Charakterystyka

Do zakresu działania Archiwum Zakładowego w szczególności należy:

 1. Prowadzenie archiwum zakładowego Instytutu;
 2. Bieżący nadzór wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z rzeczowego wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;
 3. Przyjmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji;
 4. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym;
 5. Inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Instytucie;
 6. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
 7. Przeprowadzanie instruktażu dla pracowników Instytutu w zakresie archiwizowania dokumentacji;
 8. Monitorowanie warunków środowiskowych, w tym wilgotności i temperatury
  w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego;
 9. Sporządzanie raportów z działalności Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum Zakładowym, zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.