+A A A-
Menu

Badania diagnostyczne wykonywane w Laboratorium BSL3 NIZP-PZH w kierunku zakażeń patogenami 3 lub 4 kategorii – w okresie od 16 lipca 2016r. do 15 sierpnia 2016r.

Badania w okresie 16/07/2016 – 15/08/2016 są wykonywane 24 godz./7dni w tygodniu wyłącznie na zlecenie lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem lub pracownika Inspekcji Sanitarnej

KONTAKT:

w godzinach 8.00-15.00. (tel.: 22 54 21 230, faks: 22 54 21 385). – badania wirusologiczne

w godz. 8.00-15.00. (tel.: 22 54 21 238, faks: 22 54 21 307). – badania bakteriologiczne

W dni powszednie po godz.15.00, w godzinach nocnych oraz w soboty i dni wolne od pracy o zamiarze dostarczenia próbek do badania można poinformować pracowników recepcji NIZP-PZH (tel. 22 54 21 200), którzy zawiadomią zespół diagnostyczny.

Pod numerem telefonu 22-54 21 200 nie będą udzielane informacje merytoryczne. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zlecającego badanie, szef zespołu diagnostycznego skontaktuje się z lekarzem który podjął decyzję o zleceniu badania.

WYKONYWANIE BADAŃ W LABORATORIUM BSL3 NIZP-PZH

W okresie 16/07/2016 – 15/08/2016 badania diagnostyczne w Laboratorium BSL3 NIZP-PZH wykonywane są w dni robocze, soboty, niedziele i święta przez 24 godziny/dobę w ramach specjalnego dyżuru.

W przypadku przesłania materiału bez konsultacji telefonicznej zostanie on przyjęty przez przeszkolonych pracowników recepcji w NIZP-PZH, którzy odpowiednio zabezpieczą materiał do czasu rozpoczęcia badań.

Jeśli nie będzie odpowiedniej informacji na zewnętrznym opakowaniu przesyłki, wskazującym wyraźnie kto jest zleceniodawcą badania, kontakt do zleceniodawcy oraz kierunek badania w Laboratorium BSL3 – próbka zostanie przekazana pracownikom NIZP-PZH w trybie normalnej pracy.

Natomiast jeśli przesyłka będzie zawierała na opakowaniu zewnętrznym (w kopercie) wymagane dane (czyli wypełniony formularz przesłania próbki na badania w Laboratorium BSL3 NIZP-PZH) wówczas poinformowany zostanie kierownik zespołu dyżurującego, który skontaktuje się ze zleceniodawcą w celu ustalenia dalszego postępowania.