+A A A-
Menu

Informacje Ogólne

Biblioteka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Biblioteka NIZP-PZH powstała w 1918 roku w powołanym do istnienia Państwowym Zakładzie Epidemiologicznym. Gromadziła pozycje dotyczące epidemiologii, zdrowia publicznego, także na potrzeby Państwowej Szkoły Higieny powstałej w 1922 roku przy PZE. Według dokumentacji archiwalnej jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym kierownikiem biblioteki był Zygmunt Kaczanowski, zaś w roku 1936 pracę rozpoczął Henryk Kruk, pierwszy powojenny kierownik.

Według niepotwierdzonych i niepopartych źródłami informacji podczas II Wojny Światowej zatrudnienie w bibliotece miał znaleźć dr Witold Chodźko, który do 1939 roku był dyrektorem Państwowej Szkoły Higieny.

Po II Wojnie Światowej funkcję kierowników biblioteki pełnili: wspomniany wyżej mgr Henryk Kruk w latach 1945-1972, mgr Barbara Wysocka 1972-1987, mgr Marta Gromulska 1987-2003, mgr Diana Kowalczyk 2003-2016 oraz obecnie mgr Grzegorz M. Święćkowski.

W latach powojennych biblioteka posiadała czytelnię, dział opracowania i gromadzenia, dział magazynów, pracownię fotograficzną, która wykonywała zdjęcia preparatów i odbitek z mikroskopu elektronowego (dokumentując prowadzone badania oraz na potrzeby wydawnictw instytutowych), introligatornię i powielarnię. Od roku 1945 w bibliotece oraz jej pracowniach pracowało łącznie około 80 osób, z których każda tworzyła jej historię. Od roku 1967 oficjalna nazwa jednostki brzmiała Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej z Biblioteką, a od 2012 roku funkcjonuje jako Biblioteka Naukowa.

Biblioteka gromadzi zbiory zgodne z profilem Instytutu, ponadto gromadzi dorobek naukowy wszystkich pracowników, wspomaga uczonych w badaniach oraz awansie naukowym wiedzą i doświadczeniem a także pielęgnuje wiedzę o historii Instytutu. Obecnie w bibliotece pracują cztery osoby.