+A A A-
Menu
24-02-2016 1:02

CKK NIZP-PZH zaprasza na szkolenie: „Badania wody w kierunku obecności pierwotniaków pasożytniczych – wdrożenie Dyrektywy 98/83/WE (CKK-004/16)”

Centrum Kształcenia Kadr Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny serdecznie zaprasza na szkolenie:  Badania wody w kierunku obecności pierwotniaków pasożytniczych – wdrożenie Dyrektywy 98/83/WE (CKK-004/16).

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat występowania oraz zagrożeń zdrowotnych ze strony pierwotniaków pasożytniczych z rodzaju Cryptosporidium i Giardia występujących w wodzie oraz zapoznanie się z metodyką badań tych organizmów. Szkolenie uświadomi również konieczność wdrożenia tego typu badań na terenie naszego kraju, co wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego wody oraz na pełną implementację Dyrektywy 98/83/WE oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie prowadzenia analiz mikrobiologicznych wody do picia.

więcej informacji (PDF)