+A A A-

Bank account, NIP, REGON

[Translate to English:]

 • Dane adresowe do przelewu

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
  Państwowy Zakład Higieny
  ul. Chocimska 24
  00-791 Warszawa

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

  I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie
  ul. Nowogrodzka 35/41

  00-950 Warszawa

  NIP: 525-000-87-32

  Regon: 000288461

 • Dla płatności krajowych:

  98 1020 1042 0000 8302 0200 8027
 • Dla płatności zagranicznych:

  IBAN: PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027

  Swift Code: BPKO PL PW