+A A A-

Informacje Ogólne

Historia

Biblioteka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny powstała w 1918 roku w powołanym do istnienia Państwowym Zakładzie Epidemiologicznym, (od 1919 Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny, a od 1923 Państwowy Zakład Higieny). Gromadziła pozycje dotyczące epidemiologii, zdrowia publicznego, także na potrzeby Państwowej Szkoły Higieny powstałej w 1922 roku przy PZE. W roku 1939 księgozbiór biblioteki liczył 17484 pozycje. Po II wojnie światowej funkcję kierowników biblioteki pełnili : mgr Henryk Kruk w latach 1945-1972, mgr Barbara Wysocka 1972-1987, mgr Marta Gromulska 1987-2003, mgr Diana Kowalczyk 2003 do chwili obecnej. W latach powojennych biblioteka posiadała czytelnię, dział opracowania i gromadzenia, dział magazynów, pracownię fotograficzną, która wykonywała zdjęcia preparatów i odbitek z mikroskopu elektronowego (dokumentując prowadzone badania oraz na potrzeby wydawnictw instytutowych), introligatornię i powielarnię. Od roku 1945 w tychże komórkach przewinęło się 80 osób, które w różnym stopniu przyczyniły się do tworzenia jej historii. Od roku 1967 biblioteka zaczęła funkcjonować jako Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej z Biblioteką, a od 2012 roku jako Biblioteka Naukowa. Placówka gromadzi, opracowuje i udostępnia piśmiennictwo naukowe z zakresu, medycyny, epidemiologii, zdrowia publicznego – dyscyplin reprezentowanych przez NIZP-PZH.