+A A A-

Zasoby

Katalog NIZP-PZH

Bazy danych dostępne w NIZP-PZH

Proquest

Tez-MeSH

Wirtualna Biblioteka Nauki

Zbiory

Księgozbiór liczy – 38.094 wol. książek (znaczna część w jęz. ang.), ponad 120 tytułów czasopism zagranicznych i polskich (ok. 10 000 woluminów), bibliografia i zbiory publikacji PZH od 1918 w wersji papierowej, publikacje PZH od 1999 roku (wersja elektroniczna w budowie), rękopisy (ponad 900). Katalog kartkowy książek, czasopism i prac doktorskich Czasopisma polskie

 

Acta Biochimica Polonica

Acta Haematologica Polonica

Annales of Parasitology

Analityka Nauka i Praktyka

Aura

Badanie i Diagnoza

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

Bezpieczeństwo Pracy

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

Buchalter

Chemia Analityczna

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Człowiek i Środowisko

Diagnostyka Laboratoryjna

Ecohydrology and Hydrobiology

Ekologia Polska

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Gazeta Prawna

Gospodarka Mięsna

Gospodarka Wodna

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia

Medycyna Pracy

Medycyna Praktyczna

Medycyna Środowiskowa

Medycyna Weterynaryjna

Monitor Polski

Nauka

Nukleonika

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

Ochrona Pracy

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

Opakowanie

Pediatria Polska

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

Polish Journal of Ecology

Polish Journal of Entomology

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences

Polish Journal of Microbiology

Polish Journal of Pathology

Polski Merkuriusz Lekarski

Polskie Pismo Entomologiczne

Postępy Biochemii

Postępy Biologii Komórki

Postępy Mikrobiologii

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Problemy Higieny i Epidemiologii

Przegląd Epidemiologiczny

Przegląd Gastronomiczny

Przegląd Papierniczy

Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Przegląd Zbożowo-Młynarski

Przemysł Spożywczy

Przemysł Chemiczny

Przyjaciel przy Pracy

Puls Medycyny

Reumatologia

Roczniki PZH

Służba Pracownicza

Służba Zdrowia

Świat Nauki

Wiadomości Ekologiczne

Wiadomości Parazytologiczne

Wiedza i Życie

Zakażenia

Zdrowie Publiczne

Żywienie Człowieka i Metabolizm

 

Czasopisma zagraniczne

 1. Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases
 2. Acta Medica et Biologica
 3. Acta Medica Nagasakiensia
 4. American Journal of Epidemiology
 5. Annual Reports of the Research Inst. For Microbial Diseases Osaka Univ.
 6. Biologicals
 7. Bulletin of the Tokyo Medical and Dental Uniwersity
 8. Bulletin of WHO
 9. Bundesgesundheitsblatt
 10. Ceskoslovenska Hygiena
 11. Clinical and Experimental Immunology
 12. Emerging Infectious Diseases
 13. Epidemiology and Infectious
 14. Epidemiology and Infection
 15. Folia Parasitologica
 16. Food and Chemical Toxicology
 17. Fukushima Journal of Medical Science
 18. Health Physics
 19. Health Promotion International
 20. Heibad and Kurort
 21. Indoor Air
 22. Infection and Immunity
 23. International Journal of Antimicrobial Agents
 24. Japanese Journal of Antibiotics
 25. Journal of Association Official Analistical Chem.
 26. Journal of Clinical Microbiology
 27. Journal of Epidemiology and Community Health
 28. Journal of Environmental Radioactivity
 29. Journal of General Virology
 30. Journal of Medical Microbiology
 31. Microbiologicnyj śurnal
 32. Mitteilungen aus dem Gebiete Lebensmittel, Untersuchung und Hygiene
 33. New England Journal of Medicine
 34. Physikalische Medizin, Rehabilit., Kurortmedizin
 35. Radioactivity Survey Data in Japan
 36. Romanian Archives of Microbiology and Immunology
 37. Tropical Diseases Bulletin
 38. Vaccine