+A A A-

Postdoctoral training and research

Postępowania habilitacyjne są prowadzone w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 14 marca 20113r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005r. nr 164, poz. 1365 oraz dz. U. z 2011r. nr 84, poz. 455)

Dr Jolanta Solecka

)Dr Małgorzata Dobrzyńska