+A A A-

Health state of the Polish population

Wydanie książkowe raportu “Sytuacja zdrowotna ludności Polski” jest do nabycia za pośrednictwem Pani mgr Diany Kowalczyk kierowniczki Działu Informacji i Dokumentacji Naukowej z Biblioteką NIZP-PZH. Adres e-mailowy: biblioteka@pzh.gov.pl