+A A A-
Menu

Gromadzenie danych

Projekt: Gromadzenie i przetwarzanie danych o zanieczyszczeniach, substancjach dodatkowych, mikrobiologii żywności oraz materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością

AKTUALNOŚCI

17-02-2014: Gromadzenie danych w 2014 roku

O podsumowaniu prac w 2013 roku można przeczytać poniżej. W 2014 roku sukcesywnie będziemy przechodzili z wprowadzania danych w postaci arkusza MS Excel na wprowadzanie danych poprzez witrynę internetową on-line. Obecnie trwają prace nad jej uruchomieniem. Planujemy zaprosić Państwa na szkolenia w zakresie jej obsługi w miesiącach marzec-kwiecień br. Do tego czasu dane należy wprowadzać do formularza MS Excel w wersji 4, który został zamieszczony w dziale „Do pobrania. Istotne jest, aby dane gromadzić na bieżąco – możliwe wtedy będzie płynne przejście od gromadzenia danych w Excelu do gromadzenia danych w witrynie internetowej on-line (dane z Excela będa importowane do bazy danych).

17-02-2014: Podsumowanie działań w ciągu ostatniego półrocza

Szanowni Państwo, podsumowując ostatnie pół roku naszej wspólnej pracy związanej z wdrażaniem nowego systemu gromadzenia danych przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za duży wkład pracy w przekształcenie i wprowadzenie danych za 2012 rok. Zgromadziliśmy łącznie ponad 26.500 rekordów danych, przyjmując praktycznie wszystkie rekordy (powyżej 99,9%) jako poprawne. Opracowane przez Państwa dane zostały przez zespół NIZP-PZH zintegrowane oraz w przypadku każdej próbki uzupełnione kodami Europejskiego Systemu Klasyfikacji Żywności FoodEx2. Wszystkie dane zostały przekazane do EFSA, która przyjęła dane, wysoko oceniając ich jakość i przydatność dla Urzędu.
Równolegle z zakończeniem prac nad zasobem danych za 2012 r. dobiegają końca prace prowadzone przez WSSE nad zasobem danych za rok 2013. Otrzymaliśmy już dane za I półrocze, dane za II półrocze 2013 roku powinny być przekazane do 28 marca 2013 r.

19-07-2013: Wprowadzamy nową, udoskonaloną wersję arkusza gromadzenia danych

W związku z Państwa sugestiami ciągle doskonalimy arkusz gromadzenia danych. Rozszerzeniu ulegają przede wszystkim stosowane słowniki, sama struktura pozostaje zaś podobna we wszystkich wersjach arkuszy. W najnowszej wersji po konsultacjach z Laboratorium Referencyjnym ds. Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu wprowadziliśmy możliwość gromadzenia wyników dotyczących GMO.
Nowy arkusz jest do pobrania w zakładce „Do pobrania”, dokładna lista wprowadzonych zmian dołączona jest do arkusza gromadzenia danych. Liczymy, że nowy wzór ułatwi Państwu wprowadzanie danych.

26-06-2013: Strona internetowa projektu dostępna

Na codzień otrzymujemy wiele telefonów i e-maili od pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Chętnie udzielamy odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania dotyczące gromadzenia danych, a także analizujemy sugestie i wprowadzamy zmiany. W celu przybliżenia Państwu projektu oraz umożliwienia bieżącego śledzenia prowadzonych prac, przygotowaliśmy stronę internetową projektu. Będzie ona zawierała aktualności i informacje o projekcie i szkoleniach oraz najczęściej zadawane pytania (FAQ) odnośnie gromadzenia danych, a także materiały do pobrania w tym wzorcowe pliki MS Excel, w których obecnie gromadzimy dane.

17-06-2013: Telekonferencja z Europejskim Urzędem Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – postępy w realizacji projektu

17 czerwca wzięliśmy udział w krótkiej (90 minut) telekonferencji z przedstawicielami EFSA panel Dietary and Chemical Monitoring (DCM). EFSA reprezentowali Pan Alessandro Carletti oraz Pani Eniko Varga, z naszej strony postępy w realizacji projektu przedstawił Kierownik Projektu Andrzej Starski. Przedstawiciele EFSA pozytywnie ocenili i zaakceptowali koncepcję przetwarzania danych opracowaną przez nasz zespół i przedstawioną w marcu br. Uzgodniliśmy także szczegóły dotyczące transmisji danych do EFSA pochodzących z zasobów danych z 2012 i 2013 roku.