+A A A-
Menu

Badania diagnostyczne

Od 01.06.2011 roku usługi w zakresie opieki medycznej – badania diagnostyczne wykonywane w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny zwolnione są z podatku od towarów i usług. Pozostałe usługi objete są 23% stawką podatku VAT. Szczegółowe informacje podane są w cennikach.

Informacje podstawowe dla Klienta

Jeśli chcą Państwo wykonać badanie w poszczególnym Zakładzie bądź Pracowni prosimy najpierw o pobranie i wypełnienie formularza zlecenia badania (Formularz Nr. PO-02/F06) a następnie „Umowy o realizacji świadczeń w zakresie badań diagnostycznych”

 

następnie zapoznać się poniżej z informacjami poszczególnych Zakładów i Pracowni (m.in. Wzór zlecenia, Instrukcja pobrania materiału itd.).

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi badań diagnostycznych prosimy zgłosić się do Punktu Przyjęć (j/n)

Punkt Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych pracuje w godzinach od 8:00-15:00 poniedziałek-piątek. Kontakt telefoniczny 022 542 12 21.
Punkt pobrań krwi od osób od 14 roku życia jest czynny poniedziałek-piatek w godzinach 8:00-11:00. Kontakt telefoniczny 225421300.
Personel Punktu informuje o warunkach, cenach i terminie wykonania badań.

Wydawanie, przekazywanie wyników
Przy przekazywaniu wyników badań, laboratorium postępuje zgodnie z procedurą „Poufność badań i ochrona praw własności pacjenta”. Wyniki badań odbierane są osobiście przez pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta. Pacjent uzgadnia odbiór wyniku przez osobę upoważnioną przy składaniu zlecenia na wykonanie badania wypełniając druk : „Upoważnienie do odbioru wyników badań”.

Wyrażanie opinii o usługach laboratorium
W celu stałego podnoszenia poziomu świadczonych usług prosimy o wyrażanie opinii i uwag. W Punkcie Przyjęć Materiału Do Badań Diagnostycznych oraz na stronie internetowej dostępny jest formularz: Ankieta

Oferta poszczególnych Zakładów i Pracowni

Zakład Bakteriologii

Zakres badań diagnostycznych

Cennik badań

Laboratoryjne badania diagnostyczne

Formularz do pobrania:

Zlecenie badania (dla próbek materiału klinicznego) (Dotyczy zlecenia na badanie próbki: kału, krwi, surowicy krwi, moczu, wymaz z gardła, nosogardzieli, pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej, plwociny, popłuczyn oskrzelikowo- pęcherzykowych (BAL))

Informacje o sposobie pobierania i transportu materiału do badań:

 1. Informacja o sposobie pobierania i transportu kału do badań w Laboratorium Zakładu Bakteriologii
 2. Informacja o sposobie pobierania i transportu surowicy, krwi lub moczu do badań serologicznych w Laboratorium Zakładu Bakteriologii
 3. Informacja o sposobie pobierania i transportu próbek wymazu z gardła, nosogardzieli, plwociny, balu-popłuczyn pęcherzykowo-oskrzelowych, mini balu – popłucznyn pęcherzykowo-oskrzelowych bez bronchoskopii, moczu, wymazu z pochwy, wymazu z szyjki macicy, wymazu z cewki moczowej do badań Laboratorium Zakładu Bakteriologii
 4. Informacja o sposobie transportu szczepu bakteryjnego do Laboratorium Zakładu Bakteriologii
 5. Zalecenia dotyczące pakowania próbek materiału klinicznego przesyłanych do badań w Laboratorium Zakładu Bakteriologii

Badania referencyjne i odwoławcze

Formularze do pobrania:

 

Informacje o sposobie pobierania i transportu materiału do badań:

 

Inne badania usługowe

Formularze do pobrania:

Zlecenia badania (próbka śodowiskowa)
Informacje o sposobie pobierania i transportu materiału do badań:

Zalecenia dotyczące pakowania próbek materiału klinicznego przesyłanych do badań w Laboratorium Zakładu Bakteriologii

Zakład Parazytologii Lekarskiej

 

 1. Formularz zlecenia badania próbki materiału klinicznego (PO-02/F06)
 2. Instrukcja dla Klienta
 3. Instrukcja dla Klienta dotycząca badań na obecność owsików
 4. Zakres działalności
 5. Cennik badań

Zakład Wirusologii

 1. Formularz zlecenia wykonania badania
 2. Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH
 3. Dane dotyczące informacji, które powinny być zawarte w zleceniu badań diagnostycznych wykonywanych w ramach programu eliminacji odry/różyczki prowadzonego pod auspicjami WHO
 4. Instrukcje dotyczące sposobu pobierania i przesyłania materiału klinicznego do badań diagnostycznych prowadzonych w ramach programu WHO, który dotyczy eliminacji odry/różyczki
 5. Instrukcja jak powinien być zapakowany materiał zakaźny przesyłany do badań diagnostycznych
 6. Cennik badań
 7. MERS aktualizacja 2015: Materiał wymagany do badań w kierunku zakażeń wirusem MERS-CoV (hCoV-EMC/2012) wykonywanych odpłatnie (od 1.01.2014r.) metodą RT-PCR.

Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. GrypyWszystkie próbki biologiczne skierowane do Zakładu Badania Wirusów Grypy Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00 w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych

 1. Formularz zlecenia wykonania badania diagnostycznego
 2. Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Pracowni Diagnostycznej Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy
 3. Opis działalności usługowej
 4. Cennik badań

Samodzielna Pracownia Promieniowców i Grzybów Niedoskonałych

 1. Formularz zlecenia badania próbki materiału klinicznego (PO-02/F06)
 2. Instrukcja pobrań – chwilowo brak
 3. Opis działalności usługowej
 4. Cennik badań

Samodzielna Pracownia Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych

 1. Formularz zlecenia badania próbki materiału klinicznego (PO-02/F06)
 2. Zalecenia dotyczące sposobu pobrania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych
 3. Opis działalności usługowej
 4. Cennik badań