+A A A-
Menu

Badania diagnostyczne dla celów nadzoru epidemiologicznego Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) zwanego „nowym koronawirusem”

W związku z pojawiającymi się przypadkami zakażenia MERS-CoV, (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) u ludzi w Europie i możliwością zawleczenia zakażenia do kraju, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Ministra Zdrowia, zgodnie z rekomendacjami WHO i ECDC, oferuje możliwość wykonania diagnostycznych badań laboratoryjnych dla potwierdzenia podejrzeń zakażenia MERS-CoV (zwanego uprzednio „nowym koronawirusem” (NCoV) lub hCoV-EMC/2012). Badania osób spełniających kryteria przypadku prawdopodobnego zakażenia MERS-CoV prowadzone dla potrzeb nadzoru sanitarnego wykonywane są nieodpłatnie przez NIZP-PZH, ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach odrębnej umowy z NIZP-PZH.

Zgonie z informacjami podanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia ludzi wirusem MERS-CoV stwierdzono w czerwcu 2012 r. u osoby zamieszkującej na terenie Królestwa Arabii Saudyjskiej. Dokładny rezerwuar i droga szerzenia się tego wirusa nie zostały jak dotąd poznane.

Zgodnie z danymi WHO do 23 maja 2013 r. odnotowano łącznie 44 przypadki zakażenia MERS-CoV, w tym 22 przypadki śmiertelne. Aktualne informacje o liczbie przypadków są dostępne na stronie WHO. Większość zachorowań odnotowano u osób pochodzących z Półwyspu Arabskiego. Do 14 maja w Europie stwierdzono trzy przypadki zakażeń wtórnych MERS-CoV (secondary cases) wśród osób, stykających się z chorymi, którzy przebywali na Bliskim Wschodzie, dwa przypadki w Wielkiej Brytanii i jeden we Francji. Transmisja MERS-CoV z człowieka na człowieka została również stwierdzona w ognisku w regionie Al-Ahsa w Arabii Saudyjskiej. Transmisję wirusa obserwowano wśród członków rodzin osób chorych i wśród pracowników służby zdrowia opiekujących się chorymi. Jednakże nie znany jest dokładny sposób zakażenia oraz nie ma żadnych dowodów na utrwaloną transmisję wirusa na ludzi, którzy nie stykali się bezpośrednio z chorymi. U wszystkich potwierdzonych przypadków zakażenia MERS-CoV stwierdzono infekcję oddechową. Większość miała ostrą niewydolność oddechową i wymagała hospitalizacji.

Według ECDC na terenie Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości można spodziewać się kolejnych przypadków potwierdzonych zakażeń MERS-CoV. Dlatego ECDC oraz WHO zalecają aby pracownicy opieki medycznej byli wyczuleni na możliwość wystąpienia przypadków podejrzanych o zakażenie. Pod poniższym linkiem znajdą Państwo tymczasowe wytyczne WHO dotyczące prewencji i postępowania podczas opieki nad przypadkami podejrzanymi i potwierdzonymi:(http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/IPCnCoVguidance_06May13.pdf).

Przy wystąpieniu zachorowania spełniającego kryteria przypadku prawdopodobnego (lub u osób objętych dochodzeniem), gdy konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych w kierunku MERS-CoV, przed przesłaniem materiału klinicznego do badań prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zgłaszania przypadków zakażeń do PIS oraz o kontakt z Sekretariatem Zakładu Wirusologii NIZP-PZH (tel. 22-5421-230) celem ustalenia terminu wykonania badania. Aby zapewnić właściwe warunki transportu materiału do badania i jego należyty opis prosimy o zapoznanie się z załączonymi wytycznymi.

Wytyczne dotyczące:

  1. kryteriów klasyfikacji przypadków zakażeń MERS-CoV
  2. zasad zgłaszania do PIS.
  3. rodzaju materiału klinicznego do badań w kierunku MERS-CoV i sposobu oraz warunków transportu materiału do NIZP-PZH.
  4. Formularz zlecenia badań