+A A A-
Menu

Badania żywności

Proszę wybrać odpowiedni Zakład który Państwa interesuje:

Zakład Bezpieczeństwa Żywności w zakresie:

  1. Badania w zakresie zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
  2. Organizacji badania biegłości w zakresie analizy zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w żywności i materiałów do kontaktu z żywnością wg PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego w zakresie:

  1. Oznaczania pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego
  2. Oznaczania sumy polichlorowanych bifenyli w żywności o wysokiej zawartości tłuszczu.