+A A A-
Menu

Historia Instytutu w latach: 1945-1951

Po wyzwoleniu Polski spod okupacji niemieckiej, kraj nasz, podobnie jak po pierwszej wojnie światowej, znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Złą sytuację zdrowotną i ekonomiczną pogłębiał fakt ograniczonej swobody działania związanej z okupacją kraju przez wojska radzieckie oraz przemieszczaniem się ludzi, spowodowanym zmianą granic Polski. Wybuchły wielkie epidemie duru wysypkowego, duru brzusznego, durów rzekomych, błonicy, gruźlicy, kiły i innych chorób. Państwowy Zakład Higieny po raz drugi w swojej historii wziął udział w zwalczaniu epidemii na terenie całego kraju.

PZH swoją działalność wznowił w marcu 1945 roku, początkowo mając siedzibę w Łodzi. W tym czasie trwał remont budynków PZH w Warszawie, zdewastowanych i częściowo spalonych w wyniku działań wojennych. Przeniesienie do Warszawy nastąpiło w 1947 roku. Pod kierunkiem PZH wznowiły działalność dawne filie wojewódzkie. Zorganizowano, obok już istniejących, nowe filie PZH w Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku i Rzeszowie.