+A A A-
Menu

Kontakt

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny  (NIZP-PZH)

ul. Chocimska 24,

00-791 Warszawa

telefon centrali: (0-22) 54-21-400

telefon recepcji: (0-22) 54-21-200

fax: (0-22) 849-74-84, 849-35-13

email:pzh@pzh.gov.pl

Dyrektor NIZP-PZH

dr n. med. Grzegorz Juszczyk

e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

tel. 22 849 76 12

fax. 22 849 74 84

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Ludwiniak

Tel. 22 542 13 89

iod@pzh.gov.pl

Wydawanie Atestów:

Atestacja

Tel.: +48 22 54 21 354,

email: sek-zhk@pzh.gov.pl

„Produkt z Atestem” :

Robert Kozłowski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Kluczowych Klientów
tel. 22 54 21 352
fax. 22 54 21 320
kom. 606 809 790
e-mail: rkozlowski@pzh.gov.pl

Świadectwo Jakości Zdrowotnej:

dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością: metalowych, ceramicznych, szklanych, opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz innych materiałów
dla kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
Tel. +48 22 54 21 314

email: sekr.zbz@pzh.gov.pl

Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych (NIZP-PZH)

ul. Słowackiego 8/10,

60-823 Poznań

tel. Kierownika (0-61) 847-01-82

email:tlatour@pzh.gov.pl

Badania diagnostyczne:

Tel. +48 22 54 21 221

Higiena Radiacyjna i Radiobiologia:

Tel.: +48 22 54 21 224

email: sekretariat-HR@pzh.gov.pl

Patronat:

tel. (0-22) 54 21 288

Wniosek I regulamin do pobrania