+A A A-
Menu

Konto bankowe, NIP, Regon

 • Dane adresowe do przelewu

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
  Państwowy Zakład Higieny
  ul. Chocimska 24
  00-791 Warszawa
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie
  ul. Nowogrodzka 35/4100-950 Warszawa


NIP: 525-000-87-32

Regon: 000288461

 • Dla płatności krajowych:
  98 1020 1042 0000 8302 0200 8027
 • Dla płatności zagranicznych:
  IBAN: PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027

Swift Code: BPKO PL PW