+A A A-
Menu

Rada Naukowa

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny XX-tej kadencji (13 września 2017r. –12 września 2021r.)

 

 

Prezydium:

 

Przewodniczący:               prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI

Z-cy Przewodniczącego:  dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH

dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH

Sekretarz:                            prof. dr hab. n. farm. Wiesław KURZĄTKOWSKI

 

Członkowie:

 1.    prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
 2.    prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
 3.    dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
 4.    prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI
 5.    dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH
 6.    dr hab. n. med. Piotr GRABARCZYK
 7.    prof. dr hab. n. med. Włodzimierz GUT
 8.    prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI
 9.    prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA
 10.    prof. dr hab. n. farm. Wiesław KURZĄTKOWSKI
 11.    prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI
 12.    dr hab. n. med. Leszek MARKUSZEWSKI
 13.    dr hab. n. o zdr. Aleksander MASNY
 14.    prof. dr hab. n. med. Joanna MATOWICKA-KARNA
 15.    dr n. med. Renata MATUSZEWSKA
 16.    dr n. o zdr. Marcin MIKOS
 17.    dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
 18.    prof. dr hab. n. med. Małgorzata PAWŁOWSKA
 19.     dr hab. n.med.  Jarosław PINKAS
 20.    dr n. med. Jacek POSTUPOLSKI
 21.    prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
 22.    dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
 23.    dr n. med. Małgorzata SADKOWSKA-TODYS
 24.    dr hab. n. med. Joanna SIENNICKA, prof. NIZP-PZH
 25.    dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
 26.    prof. dr hab. n. med. Magdalena STRUS
 27.    prof. dr hab. n. med. Hanna STYPUŁKOWSKA-MISIUREWICZ
 28.    prof. dr hab. n. med. Andrzej SZPAK
 29.    prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
 30.    prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI
 31.    dr hab. n. med. Piotr TYSZKO
 32.    dr n. med. Waldemar WIERZBA
 33.    prof. dr hab. n. med. Andrzej WOJTCZAK
 34.    dr hab. n. med. Aleksandra A. ZASADA, prof. NIZP-PZH
 35.    prof. dr hab. n. med. Andrzej ZIELIŃSKI
 36.    prof. dr hab. n. biol. Zofia ZWOLSKA

 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, w skład Rady Naukowej, niezależnie od liczby podanej powyżej, wchodzą dodatkowo:

 1. dr hab. n.med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 2. dr hab. n. med. Rafał GIERCZYŃSKI, prof. NIZP-PZH – Z-ca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego

 

 

Regulamin Rady Naukowej NIZP-PZH (PDF) (214 pobrań)

 

Rzecznik dyscyplinarny:

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz GUT

 

 

STAŁE KOMISJE I ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIE NAUKOWEJ NIZP-PZH

 

Komisja ds. opiniowania prac do Nagrody im. L. Rajchmana i innych nagród naukowych

 

 1. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Przewodniczący
 2. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącego
 3. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
 4. prof. dr hab. n. med. Włodzimierz GUT
 5. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof.  NIZP-PZH
 6. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI

 

Zespół Kwalifikacyjny opiniujący kwalifikacje osób zatrudnianych na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych

 

 1. dr hab. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH – Przewodniczący
 2. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącego
 3. prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
 4. prof. dr hab. n. med. Włodzimierz GUT
 5. dr hab. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH

 

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

 

 1. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Z-ca Przewodniczącej
 3. prof. dr hab. n. med. Andrzej WOJTCZAK

 

Komisja ds. stopni i tytułów naukowych

 

 1. prof. dr hab. n. med. Hanna STYPUŁKOWSKA-MISIUREWICZ – Przewodnicząca
 2. dr hab. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH – Z-ca Przewodniczącej
 3. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
 4. dr hab. n. o zdr. Magdalena ROSIŃSKA, prof. NIZP-PZH
 5. dr hab. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP-PZH
 6. prof. dr hab. n. med. Magdalena STRUS
 7. prof. dr. hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
 8. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI