+A A A-
Menu

Witamy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

telewizor oferta mers ocabr odra konferencje   epimeld ebola   Kampania społeczna HCV Jestem świadomBaza Wiedzy nt. Nierówności w Zdrowiu hcv

Aktualności


2017-01-27 10:55:42

Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, jako Lider Projektu zaprasza do udziału w konferencji podsumowującą wyniki i osiągnięcia Projektu KIK/35, która odbędzie się w dniach 6-7 lutego 2017 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie w Auli im. Dr Ludwika Rajchmana (ul. Chocimska 24).

Rejestracja na konferencję

Program konferencji

Czytaj dalej Konferencja zamykająca Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”


2017-01-27 09:49:06

Pracownicy NIZP-PZH wśród 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia według Pulsu Medycyny

Dyrektor NIZP-PZH prof. dr hab. Mirosław Wysocki (21), kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy prof. dr hab. Lidia Brydak (17), konsultant w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski (23), prof. Zbigniew Szawarski (54) z Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH oraz prof. NIZP-PZH Bogdan Wojtyniak (86), zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowie Publicznego-PZH znaleźli się w wśród najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w tegorocznej edycji Listy STU Pulsu Medycyny w kategorii system ochrony zdrowia.

Czytaj dalej Pracownicy NIZP-PZH wśród 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia według Pulsu Medycyny


2017-01-27 09:45:59

Prof. Lidia Brydak oraz kampania „HCV jestem świadom” laureatami konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia-Liderzy Medycyny

Podczas uroczystej gali konkursu Sukces Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny, która odbyła się 19 stycznia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody laureatom.

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny prof. dr hab. Mirosław Wysocki odebrał główną nagrodę w kategorii  Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa za kampanię społeczną „HCV jestem świadom”. Kampania zrealizowana została przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny w ramach projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia. 

Czytaj dalej Prof. Lidia Brydak oraz kampania „HCV jestem świadom” laureatami konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia-Liderzy Medycyny


2017-01-05 12:13:54

WAAW 2016 II Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Wyniki badania świadomości lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat zjawiska antybiotykoodporności – infografika

infografika_WAAW_2016-4

Czytaj dalej WAAW 2016 II Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Wyniki badania świadomości lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat zjawiska antybiotykoodporności – infografika


2016-12-23 08:29:04

Nagroda Pro Polonia Opulenta dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH

Nagrody Pro Polonia Opulenta (Dla Polski Dostatniej) przyznawane są od 2000 r. osobom i instytucjom, których działalność – zdaniem członków PFPŻ – miała pozytywny wpływ na przemysł żywnościowy w Polsce. Nagrodę przyznano w kategoriach: naukowiec, instytucja, media.

Więcej

Czytaj dalej Nagroda Pro Polonia Opulenta dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH


2016-12-05 15:40:28

Informacja o wyborze oferty

Zamawiający – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakładu Higieny, ul. Chocimska 24,

00 – 791 Warszawa informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – na usługę:

„przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16; II oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).”

dokonano wyboru oferty nr 1 jako oferty najkorzystniejszej,

Czytaj dalej Informacja o wyborze oferty


2016-12-02 14:28:49

Profilaktyka chorób i promocja zdrowia w Polsce – ankieta

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny dostrzega potrzebę stworzenia ogólnopolskiego zbioru informacji na temat profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce oraz udostępnienia go wszystkim zainteresowanym na zasadzie otwartego dostępu. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która znajduje się w poniższym linku:  http://profitest.pl/s/7036/YBYV0g5LZTssWbuz

Zebrane odpowiedzi pozwolą na rozpoznanie Państwa potrzeb i uwzględnienie ich w dalszych pracach nad tworzeniem omawianego zbioru informacji.

Czytaj dalej Profilaktyka chorób i promocja zdrowia w Polsce – ankieta