+A A A-
Menu

Witamy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

telewizor oferta mers ocabr odra konferencje   epimeld ebola   Kampania społeczna HCV Jestem świadomBaza Wiedzy nt. Nierówności w Zdrowiu hcv

Aktualności


2015-11-16 14:14:28

Nowy raport WHO ujawnia, że antybiotykooporność utrzymuje się na podobnym poziomie zarówno w państwach członkowskich UE, jak i tych spoza UE należących do Europejskiego Regionu WHO

Z okazji obchodów pierwszego Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach (World Antibiotic Awareness Week, WAAW) obchodzonego w dniach 16-22 listopada 2015 r., Europejskie Biuro WHO

ogłasza pierwszy raport poświęcony antybiotykoodporności w pięciu państwach Regionu niebędących członkami EU. Nowy raport wskazuje, że poziom antybiotykoodporności w państwach należących do Europejskiego Regionu WHO, ale niebędących członkami UE jest porównywalny do poziomu odnotowywanego w sąsiednich krajach należących do UE.

Więcej informacji (PDF)

Czytaj dalej Nowy raport WHO ujawnia, że antybiotykooporność utrzymuje się na podobnym poziomie zarówno w państwach członkowskich UE, jak i tych spoza UE należących do Europejskiego Regionu WHO


2015-11-10 11:22:52

Zmarł prof. David Shugar, wieloletni pracownik Państwowego Zakładu Higieny

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Davida Shugara, byłego kierownika Zakładu Biochemii w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Prof. David Shugar zmarł 31 października 2015 roku.

Czytaj dalej Zmarł prof. David Shugar, wieloletni pracownik Państwowego Zakładu Higieny


2015-11-09 13:23:21

Plan posiedzenia PTM na okres 2015/2016rok

Czytaj dalej Plan posiedzenia PTM na okres 2015/2016rok


2015-11-09 13:20:47

WHO i NIZP-PZH zapraszają na konferencję z okazji Światowego tygodnia Wiedzy o Antybiotykach – 20 listopada 2015 godz. 10.00-13.00, aula im. dr L. Rajchmana, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa

Czytaj dalej WHO i NIZP-PZH zapraszają na konferencję z okazji Światowego tygodnia Wiedzy o Antybiotykach – 20 listopada 2015 godz. 10.00-13.00, aula im. dr L. Rajchmana, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa


2015-11-06 14:59:23

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu : POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15

NIZP-PZH zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu : POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15; II oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

oferty  w zakresie przygotowania  dokumentacji  aplikacyjnej w szczególności:

  • Studium Wykonalności opracowane zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi struktury i zakresu studium wykonalności (dokument dostępny na stronie internetowej konkursu),

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu : POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15


2015-11-02 14:25:57

Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na posiedzenie naukowe, na którym wykład pt: „Współczesne problemy epidemiologiczne i diagnostyczne zakażeń Clostridium difficile”

Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na  posiedzenie naukowe, na którym wykład pt: „Współczesne problemy epidemiologiczne i diagnostyczne zakażeń Clostridium difficile” wygłosi Pani dr hab. Hanna Pituch z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 05 listopada 2015r.  (czwartek)  o godz. 14.00 w Auli im. Ludwika Rajchmana w  NIZP-PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa.

 

Czytaj dalej Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na posiedzenie naukowe, na którym wykład pt: „Współczesne problemy epidemiologiczne i diagnostyczne zakażeń Clostridium difficile”


2015-10-26 11:41:14

Zapraszamy na szkolenia w ramach Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH

Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH prowadzi obecnie zapisy na następujące szkolenia:

    1. Rzadkie bakteryjne choroby zakaźne (CKK-009/15) –  17 listopada 2015
    2. Biologia komórki eukariotycznej – model Candida (CKK-021/15) – 30 listopada 2015
    3. Dezynfekcja i dezynsekcja pomieszczeń w sytuacjach trudnych epidemicznie (patologiczne zbieractwo, po zgonach) (CKK-023/15) – 1 grudnia 2015
    4. Molekularna identyfikacja grzybów patogennych z materiału klinicznego. Aminopeptydaza 2 (APE2) jako marker patogenezy Candida (CKK-022/15) – 7 grudnia 2015

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie: www.ckk.nizp.pzh.gov.pl.

Czytaj dalej Zapraszamy na szkolenia w ramach Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH