+A A A-
Menu

Szkolenia, kursy oraz wykłady

 

Centrum Kształcenia Kadr (CKK) http://www.ckk.nizp.pzh.gov.pl/  Logo Centrum Ksztacenia Kadr NIZP-PZH

PUBLIC HEALTH TRAINING CENTRE” Studium Zdrowia Publicznego

 1. Lista aktywności edukacyjnych Studium Zdrowia Publicznego:
 1. Prowadzenie specjalizacji w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego dla osób z tytułem magistra oraz lekarzy/lekarzy dentystów
 2. Organizacja i prowadzenie kursów specjalizacyjnych – epidemiologia i zdrowie publiczne
 3. Prowadzenie staży kierunkowych z zakresu  epidemiologii i zdrowia publicznego
 4. Aktywności w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie konsultacji i ekspertyz w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego
 1. Kursy realizowane w ramach specjalizacji m.in. na zlecenie podmiotów uprawnionych (CMKP/WUM itp.)
  1. Informacje dla osób specjalizujących się w NIZP-PZH

NIZP-PZH posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji dla lekarzy/lekarzy dentystów

– w dziedzinie Zdrowia Publicznego – 9 miejsc specjalizacyjnych (akredytacja –lipiec 2002r.)

– w dziedzinie Epidemiologii – 20 miejsc specjalizacyjnych (akredytacja kwiecień 2003r.)

NIZP-PZH posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie epidemiologii dla osób z tytułem magistra

–  Epidemiologia – 18 miejsc specjalizacyjnych (akredytacja kwiecień 2005r.)

 1. Rekrutacja do specjalizacji
 • Rekrutacja na specjalizacje dla lekarzy i lekarzy dentystów jest prowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dwóch postępowaniach kwalifikacyjnych w ciągu roku; wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdują się na stronie:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/zdrowie/specjalizacje/specjalizacje-lekarski/164,Specjalizacje-lekarskie.html

 • Rekrutacja na specjalizacje w dziedzinie epidemiologii dla osób z tytułem magistra jest prowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dwóch postępowaniach kwalifikacyjnych w ciągu roku; wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdują się na stronie:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/zdrowie/specjalizacje/specjalizacje-magistro/169,Specjalizacje-magistrow.html

Informacje związane ze studiami specjalizacyjnymi w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia znajdują się na stronie:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/

W sezonie jesienno-zimowym planowane są kursy specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego dla lekarzy/lekarzy dentystów na zlecenie CMKP (szczegółowe informacje dot. szkoleń zamieścimy w późniejszym terminie)

 1. Staże kierunkowe

W ramach działalności Studium prowadzone są staże cząstkowe w zakresie zdrowia publicznego i epidemiologii, dla osób, specjalizujących się w podmiotach, z którymi NIZP-PZH współpracuje (np. GIS, WIHE,  Państwowa Inspekcja Sanitarna)

Prowadzone są także staże cząstkowe dla osób z innych podmiotów, z którymi Instytut nie ma podpisanych umów o współpracy.

Procedura ubiegania się o miejsce stażowe:

 • Osoby z innych podmiotów prowadzących specjalizację, które mają podpisane umowy z NIZP-PZH (np. WIHE, WUM) – stażysta jest kierowany na staż przez swojego koordynatora specjalizacji.
 • Osoby z jednostek, z którymi Instytut nie ma podpisanych stosownych umów – osoba ubiegająca się o staż występuje z prośbą o umożliwienie zrealizowania stażu w jednostce do Dyrektora Instytutu oraz do z-cy Dyrektora ds. Szkolenia Podyplomowego i Współpracy w zakresie Zdrowia Publicznego
 1. Kursy i szkolenia w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi WHO/ECDC/ASPHER/EFSA)
 1. ASPHER – w ramach doskonalenia metod i zakresu kształcenia; części opiniodawczej i eksperckiej w zakresie Zdrowia Publicznego;
 2. Ścisła współpraca z konsultantami w dziedzinie Zdrowia Publicznego i Epidemiologii.
 3. Działania eksperckie i konsultacyjne w sieci EUROHEALTHNET (Public Health Capacity, Healthy Ageing)

Kierownik Studium Zdrowia Publicznego mgr Magdalena Krysińska

tel. 22 54 21 245

mail. mkrysinska@pzh.gov.pl

Informacje organizacyjne:

Jolanta Muszyńska

tel. 22/ 54 21 380 lub 299

e-mail. jmuszynska@pzh.gov.pl

 

Działalność edukacyjna NIZP-PZH

 1. W 1926 r. utworzona została w ramach organizacyjnych Państwowego Zakładu Higieny, pierwsza w Europie Państwowa Szkoła Higieny, której głównym celem była działalność dydaktyczna, obejmująca szkolenie pracowników m.in. służby zdrowia w terenie;
 2. W 1946 r. po wojnie nastąpiło wznowienie, działalności dydaktycznej, prowadzonej do chwili obecnej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego –Państwowym Zakładzie Higieny; od 1992  r. organizowanej przez dział dydaktyczny pn. Studium Zdrowia Publicznego (organizowane są kursy specjalizacyjne, doskonalące, w tym również szkolenia w zakresie nowoczesnych metod badań m.in. opracowanych w NIZP-PZH; w zakresie metod nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; szeroko pojętego zdrowia publicznego)
 3. Obecnie Studium Zdrowia Publicznego NIZP-PZH jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego ASPHER i jest organizacyjnie związane z Zakładem Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego

 

Jesteśmy członkiem ASPHER  Logo ASPHER