+A A A-
Menu

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Kierownik
mgr Paweł Olszewski

Lokalizacja
Budynek C pok 203 tel: 54 21 249

Charakterystyka

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. BHP w szczególności należy:

 1. Prowadzenie szkoleń wstępnych, ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nowoprzyjętych pracowników;
 2. Opiniowanie szczegółowych instrukcji na poszczególnych stanowiskach pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. Przeprowadzanie kontroli i monitorowanie warunków pracy w zakresie: a) odpowiedniego zabezpieczania urządzeń i aparatury znajdujących się w ruchu, b) wykonywania przez komórki organizacyjne zaleceń pokontrolnych;
 5. Opracowywanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. Udział w komisjach oceny projektów inwestycyjnych oraz komisjach odbioru inwestycji;
 7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy do domu oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 8. Kontrola realizacji wniosków dotyczących wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 9. Organizowanie badań środowiskowych na stanowisku pracy oraz archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 10. Współdziałanie z lekarzem medycyny pracy w szczególności przy organizowaniu wstępnych i okresowych badań lekarskich, prowadzenie kartotek badań okresowych;
 11. Udział w pracach komisji bezpieczeństwa pracy;
 12. Prowadzenie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
 13. Udział w opracowywaniu zakładowych regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy