+A A A-
Menu

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

inż. Krzysztof Pęczyński

Lokalizacja
Łącznik budynków B i C, tel: 22 54 21 410

Charakterystyka

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych w szczególności należy:

  1. Opracowywanie dokumentów planistycznych i wykonawczych w ramach planowania i programowania obronnego;
  2. Organizowanie zarządzania kryzysowego i nadzór nad jego funkcjonowaniem;
  3. Organizowanie obrony cywilnej i nadzór nad realizacją jej zadań;
  4. Prowadzenie gospodarki sprzętem wojskowym dla potrzeb militaryzacji i obrony cywilnej;
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.