+A A A-
Menu

Biblioteka Naukowa

Kierownik:
Grzegorz M. Święćkowski

Adres email:
gswieckowski@pzh.gov.pl
biblioteka@pzh.gov.pl

Lokalizacja
Budynek C, parter, tel. 22 54 21 262

Charakterystyka

Do zakresu działania Biblioteki Naukowej w szczególności należy:

  1. Gromadzenie zbiorów poprzez zakupy, wymianę i dary wydawnictw;
  2. Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych;
  3. Opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
  4. Ocena bibliometryczna dorobku naukowego pracowników Instytutu;
  5. Tworzenie elektronicznej bazy danych dorobku naukowego Instytutu w systemie Expertus;
  6. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych;
  7. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
  8. Monitorowanie polityki wydawniczej oraz działalności redakcji kwartalników, w tym dystrybucja wydawnictw naukowych Instytutu;
  9. Działalność poligraficzna.