+A A A-
Menu

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości: mgr inż. Ewa Ledzion

Numer telefonu: 22 54 21 290

Adres email: eledzion@pzh.gov.pl

Lokalizacja: Budynek C, pok. 220

Charakterystyka

Do zakresu działania Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości, w szczególności należy:

 1. wprowadzenie, doskonalenie i efektywne funkcjonowanie w Instytucie systemu zarządzania w zakresie jakości;
 2. stworzenie struktury systemu zarządzania w zakresie jakości odpowiedniej dla potrzeb Instytutu i spójnej z całokształtem jego działalności;
 3. udział w określaniu polityki jakości i celów jakościowych;
 4. planowanie, inicjowanie oraz organizowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących systemu zarządzania;
 5. zapewnienie, aby system zarządzania był ustanowiony i utrzymywany;
 6. nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją dokumentacji systemu zarządzania (Księga Jakości, Procedury Ogólne i norm związanych z systemem zarządzania);
 7. dokumentowanie danych o systemie zarządzania, planowanie i sterowanie auditami;
 8. monitorowanie i doskonalenie systemu zarządzania, planowanie, wprowadzanie
  i weryfikacja skuteczności działań korygujących w odniesieniu do systemu zarządzania;
 9. systematyczna analiza zapisów dotyczących jakości w celu wykrycia i wyeliminowania potencjalnych niezgodności oraz ich przyczyn dla skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania;
 10. inicjowanie, nadzorowanie i weryfikacja działań korygujących oraz zapobiegawczych w systemie zarządzania;
 11. współpraca z Polskim Centrum Akredytacji (PCA);
 12. realizowanie polityki z zakresu szkoleń dotyczących systemu zarządzania.