+A A A-
Menu

Dział Wsparcia Działalności Usługowej

Kierownik

Lokalizacja
Budynek C, I p. 100

Kierownik Działu, Główny Specjalista Product Manager
Joanna Jaszczuk
tel. (0-22) 54 21 288
e-mail: jjaszczuk@pzh.gov.pl

Charakterystyka

Do zakresu działania Działu Wsparcia Działalności Usługowej w szczególności należy:

  1. opracowywanie i wdrażanie działań budujących pozytywny wizerunek Instytutu
    – Public Relations;
  2. opracowywanie strategii i planu sprzedaży produktów i usług Instytutu;
  3. realizowanie założonej strategii i planu sprzedaży oraz pozyskiwanie nowych klientów;
  4. budowanie dobrych relacji z kluczowymi klientami oraz nadzór nad zachowaniem odpowiednich standardów jakościowych obsługi klienta;
  5. prowadzenie badań rynku i zachowań konsumentów w celu rozwoju sprzedaży o nowe produkty lub usługi, w tym rozpoznawanie potrzeb odbiorców, a także poszukiwanie nowych rynków sprzedaży, gromadzenie informacji rynkowych i ich przetwarzanie;
  6. opracowywanie ofert rynkowych, tworzenie materiałów promocyjnych, ulotek, katalogów, folderów, artykułów, itp.;
  7. kształtowanie cen produktów i usług Instytutu oraz propozycji rabatów, we współpracy z Działem Analiz, Wsparcia i Innowacji, jak również poszczególnymi kierownikami komórek organizacyjnych Instytutu;
  8. koordynacja zmian aktualizacyjnych na stronie internetowej Instytutu, w tym stronie Biuletynu Informacji Publicznej.