+A A A-
Menu

Sekretariat Dyrektora

Kierownik
mgr Anna Rutyna

Z-ca kierownika
mgr Aneta Trochonowicz

Lokalizacja
AB330

Charakterystyka

Do zakresu działania Sekretariatu Dyrektora w szczególności należy:

  1. prowadzenie czynności sekretarskich w zakresie organizacji pracy Dyrektora: prowadzenie terminarza spotkań, obsługa posiedzeń i narad organizowanych przez Dyrektora, rejestrowanie i prowadzenie spisów spraw załatwianych przez Dyrektora;
  2. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej oraz jej rozdział zgodnie
    z dekretacją oraz prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przekazywanie jej do Kancelarii Głównej celem wysłania;
  3. koordynacja oraz przygotowywanie materiałów i odpowiedzi na podpis Dyrektora kierowanych do organów administracji rządowej, samorządowej i innych podmiotów;
  4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Instytutu oraz koordynacja sposobu i trybu ich załatwiania;
  5. przygotowywanie materiałów prasowych i informacyjnych oraz współdziałanie przy opracowywaniu strategii medialnych, kampanii informacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą realizować misję Instytutu w obszarze zdrowia publicznego;
  6. koordynacja działań, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu, w zakresie wprowadzania informacji zamieszczanych na stronie internetowej Instytutu, w tym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
  7. obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu Dyrektora.