+A A A-
Menu

Sterylizatornia z Pożywkarnią

Pracownicy

Mgr Bożena Wójcik
Anna Mossakowska
Wiesława Śladewska

Lokalizacja
Budynek A-B /parter
tel. bezp. 22-5421-252 lub 22-5421-254

Charakterystyka

Dział świadczy swoje usługi na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych NIZP-PZH w zakresie: przygotowywania oraz oceny mikrobiologicznej jakości pożywek i buforów; sterylizacji preparatów i aparatury; unieczynniania niebezpiecznego materiału biologicznego i zasad gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Do zakresu działania Działu Pożywek i Sterylizacji w szczególności należy:

  1. przygotowywanie pożywek mikrobiologicznych, buforów, barwników, płynów i innych odczynników do badań dla pracowni naukowych, laboratoriów badawczych i diagnostycznych Instytutu i innych zleceniodawców, zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi normami, zaleceniami farmakopealnymi, wskazówkami metodycznymi Instytutu, rekomendacjami organizacji międzynarodowych lub według receptury lub procedury wskazanej przez zamawiającego;
  2. prowadzenie badań jakości pożywek mikrobiologicznych;
  3. opracowywanie, walidacja, wdrażanie i doskonalenie procedur pożywek mikrobiologicznych i ich metod kontroli;
  4. opiniowanie i kontrola jakości pożywek bakteriologicznych, buforów, barwników, płynów i innych odczynników;
  5. przygotowywanie szkła laboratoryjnego i innych materiałów do badań (mycie, pakowanie, korkowanie i sterylizacja);
  6. sterylizacja materiałów do badań zgodnie z parametrami wskazanymi przez zlecającego usługę;
  7. unieszkodliwianie materiału zakaźnego (autoklawowanie);
  8. współpraca z innymi komórkami org. NIZP-PZH i koordynowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami, opracowywania i aktualizacji zasad postępowania z odpadami laboratoryjnymi w NIZP-PZH;
  9. współpraca z laboratoriami NIZP-PZH w ramach nadzorowania jakości pożywek mikrobiologicznych.