+A A A-
Menu

Samodzielna Pracownia Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych

Kierownik
Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska

Lokalizacja
AB/107

logo_mld   Szczegółowy opis badań diagnostycznych jest dostępny na stronie www.mld.pzh.gov.pl

Charakterystyka

Identyfikacja i charakterystyka występujących w Polsce zakażeń odzwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przenoszonych przez wektor, jak: riketsjozy, bartonelozy, anaplazmoza, chlamydiozy i borelioza z Lyme.

Działalność

Publikacje

  1. Chmielewski T., S. Tylewska-Wierzbanowska. Q fever at the turn of the century. Pol. J. Microbiol. 2012; 61:81-93 (IF=0,760)
  2. Fiecek B., T. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska. Zakażenia Bartonella ze szczególnym uwzględnieniem chorób oczu. Post. Mikrobiol. 2012; 51:47-53. (IF=0,145)
  3. Tokarska-Rodak M, Kozioł-Montewka M, Fota-Markowska H, Chmielewski T, Kozioł M, Tomasiewicz K, Tylewska-Wierzbanowska S. Borrelia burgdorferi sensu lato as activators of the complement system in in vitro model. Ann Agric Environ Med 2012; 19:641-645 (IF=2,311)
  4. Chmielewski T., Tylewska-Wierzbanowska S. Q fever outbreaks in Poland in 2005-2011. Med. Sci. 2013;19:1073-1079 (IF=1,35)
  5. Chmielewski T., Szymanek A., Fiecek B., Mączka I., Simon K., Tylewska-Wierzbanowska S. Case report of African tick-bite fever from Poland. Advances in Dermatology and Allergology 2013; 6:396-398 (IF=0,664)
  6. Fiecek B., Tylewska-Wierzbanowska S. Leptospira spirochetes – pathogenicity and diagnosis of infections; Postępy Mikrobiologii 2014; 53(2):113-122; (IF=0,271)
  7. Chmielewski T., S. Tylewska-Wierzbanowska. Q fever outbreaks in Poland in 2005-2011. Sci. Monit.   28; 1073-9. 2013 (IF=1.5)
  8. Chmielewski T., Brydak-Godowska J., Fiecek Beata, Rorot U., Sedrowicz E., Werenowska M., Kopacz D., Hevelke A., Michniewicz M., Kecik D., Tylewska-Wierzbanowska S.; Bacterial tick-borne diseases caused by Bartonella spp., Borrelia burgdorferi sensu lato, Coxiella burnetii, and Rickettsia spp. among patients with cataract surgery; Sci. Monit.; 2014; 20, 927-931 (IF=1,216)
  9. Mączka I, Pawlus-Łachecka L, Fiecek B, Chmielewski T, Tylewska-Wierzbanowska S. Experimental & Clinical Cardiology; Tick-borne pathogens infecting heart tissue grafts. 2014; 20: 2758-2762  (IF=1,1)
  10. Tokarska-Rodak M, Kozioł-Montewka M, Skrzypiec K, Chmielewski T, Mendyk E, Tylewska-Wierzbanowska S. Analysis of nanomechanical properties of Borrelia burgdorferi spirochetes under the influence of lytic factors in in vitro model using atomic force microscope. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2015; 69: 1222-1227 (IF=0,769)

Jednostki podrzędne