+A A A-
Menu

Działalność Naukowa

Zakres działalności
Publikacje

Projekty badawcze

Współpraca międzynarodowa
Udział w pracach Europejskiej grupy badawczej Eupertgenomics/Eupertstrain, która skupia ekspertów z czołowych ośrodków w Europie zajmujących się tematyką zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Bordetella oraz zachorowaniami na krztusiec i jego etiologią.

Stypendia doktoranckie

  1. Stypendium dla doktorantów Samorządu Województwa Mazowieckiego, przyznawane w ramach projektu Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza (Ewa Mosiej).
  2. Stypendium dla doktorantów Fundacji Przedsiębiorczości Akademickiej i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, przyznawane w ramach Projektu pt. Wsparcie pracowników naukowych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez organizowanie warsztatów (Monika Zawadka)

Nagrody

Nagroda im. Ludwika Rajchmana za cykl pięciu prac poświęconych analizie zakażeń Corynebacterium diphtheriae izolowanych od ludzi. (Zasada A., Formińska K., Rzeczkowska M, Wołkowicz T. , Jagielski M, Badell E, Guiso N, Farfour E, Guillot S, Tomaso H, Hotzel H), NIZP-PZH, Warszawa, 2016.

Nagroda im. Ludwika Rajchmana I stopnia za cykl pięciu prac, które doprowadziły do zidentyfikowania nowych genetycznych markerów umożliwiających optymalizację analiz filogenetycznych podszczepów BCG a także badań epidemiologicznych związanych z diagnostyką niepożądanych odczynów poszczepiennych BCG  (Krysztopa-Grzybowska K., Polak M., Augustynowicz E., Paradowska-Stankiewicz I., Lutyńska A., Zwolska Z., Augustynowicz-Kopeć E., Brzezińska S.), NIZP-PZH, Warszawa, 2015.

Dyplom  i nagroda The American Society for Microbiology  za zajęcie I miejsca Best Poster Prize for: Potential of L. rhamnosus, L. acidophilus or L. casei species-specific identification in probiotics products using genetic fingerprinting and MALDI-TOF MS. 1st Polish-Czech probiotics Conference, Microbiology and Immunology of Mucosa Probiotics Conference. (Wiatrzyk A., Polak M., Krysztopa- Grzybowska K., Czajka U., Rybak B., Augustynowicz E., Lutyńska A.), Kudowa Zdrój, 28-31.05.2013.

Wyróżnienie za pracę „ Odporność śluzówkowa w zakażeniach bezotoczkowymi Haemophilus influenzae” przedstawiona na sesji plakatowej XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic” (Augustynowicz E., Zawadka M., Mosiej E., Lutyńska A.), 05-08.09.2012 Lublin.

Dyplom za zajecie II miejsca w sesji plakatowej VI Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego za pracę „Strategia monitorowania epidemicznych szczepów Bordetella pertussis” (Mosiej E., Zawadka M., Polak M., Augustynowicz E., Lutyńska A.), Międzyzdroje 31.05-02.06.2012.

Nagroda im. Ludwika Rajchmana I stopnia za dwie prace badawcze o dużej wartości poznawczej i znaczeniu aplikacyjnym w zdrowiu publicznym, dotyczące badań możliwych przyczyn obniżenia efektywności szczepień przeciw krztuścowi w Polsce i Europie (Mosiej E., Zawadka M., Polak M., Rabczenko D., Dąbrowski W., Augustynowicz E., Lutyńska A.), NIZP-PZH, Warszawa, 2012.

Dyplom za zajęcie I miejsca dla autorów pracy „Różnicowanie bezotoczkowych szczepów Haemophilus influenzae oraz szczepów H. haemolyticus na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin 2008 (Augustynowicz E., Zawadka M., Mosiej E., Gzyl A., Szenborn L., Samet A.)

Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów Lekarzy Chorób Zakaźnych za cykl prac dotyczących oceny skuteczności szczepionki przeciwko krztuścowi (Gzyl A., Augustynowicz E., Gniadek G., Zawadka M., Husejnow B., Rabczenko D., Mosiej E., Ślusarczyk J.), Warszawa, 2006.

Nagroda im Ludwika Rajchmana II-go stopnia za cykl prac dotyczących oceny skuteczności pełnokomórkowej szczepionki przeciwko krztuścowi. (Gzyl A., Augustynowicz E., Gniadek G.,  Rabczenko D., Ślusarczyk J.), PZH, Warszawa 2004.

Nagroda im Ludwika Rajchmana za cykl prac dotyczących typowania AFLP nieotoczkowych szczepów Haemophilus influenzae (Augustynowicz E., Gzyl A., Gniadek G., Ślusarczyk J.), PZH, 2003.

Nagroda im. Ludwika Rajchmana I-go stopnia za cykl prac dotyczących badania polimorfizmu B. pertussis, (Gzyl A., Augustynowicz E., Ślusarczyk J.), 2001.