+A A A-
Menu

Działalność Opiniodawcza

 

Zakres działalności

  1. Współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej, farmakologicznej i biologicznej produktów leczniczych w trakcie dopuszczenia do obrotu (jedna osoba jest Ekspertem Europejskiej Agencji Leków).
  2. Współpracuje z Farmakopeą Polską; pracownicy naukowi są członkami podkomisji Grupy eksperckiej ds. Substancji i Metod Biologicznych Komisji Farmakopei.
  3. Współpracuje z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w sprawie utrzymania wspólnej polityki informacyjnej dotyczącej szczepień (dwie osoby są członkami Zespołu Redakcyjnego portalu Szczepienia.info) http://szczepienia.pzh.gov.pl/