+A A A-
Menu

Laboratorium Zakładu Badania Surowic i Szczepionek

Kierownik
dr hab. Ewa Augustynowicz, prof. nadzw. NIZP-PZH

Zakres badań akredytowanych

 • Liczba żywych cząstek BCG (metoda posiewów na podłożach stałych);
 • Termostabilność szczepionki BCG i preparatów Onko-BCG;
 • Tożsamość szczepionki BCG metodą multipleks PCR;
 • Aktywność szczepionki przeciw tężcowi metodą intoksykacji myszy;
 • Aktywność szczepionki przeciw błonicy metodą śródskórnej intoksykacji świnek morskich;
 • Aktywność szczepionki przeciw krztuścowi metodą biologiczną  (test Kendrick);
 • Toksyczność swoista składnika krztuścowego;
 • Zjadliwe mykobakterie;
 • Nadmierna toksyczność;
 • Aktywność szczepionki przeciw wzw B (metoda ELISA);
 • Tożsamość w preparatach biologicznych (metoda PCR);
 • Tożsamość gatunkowa bakterii w szczepionkach nieswoistych (metoda PCR);
 • Poziom przeciwciał HBs w preparatach immunoglobulin (metoda ELISA);
 • Liczba CFU pałeczek kwasu mlekowego w produktach leczniczych/suplementach diety (metoda płytkowa);
 • Identyfikacja drobnoustrojów stanowiących substancje czynne w preparatach biologicznych;
 • Wrażliwość na antybiotyki pałeczek kwasu mlekowego w produktach leczniczych (metoda dyfuzyjno krążkowa);
 • Badanie czystości mikrobiologicznej w produktach niejałowych;
 • Aktywność streptokinazy w wyrobach farmaceutycznych (metoda fibrynolityczna);
 • Aktywność streptodornazy w wyrobach farmaceutycznych (metoda spektrofotometryczna).
 • Ocena wizualna obecności zanieczyszczeń cząstkami widocznymi okiem nieuzbrojonym w płynnych produktach leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych;
 • Oznaczanie zawartości formaldehydu w produktach leczniczych immunologicznych (metoda kolorymetryczna);
 • Oznaczanie zawartości endotoksyn bakteryjnych w produktach leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych (metoda chromogenna punktu końcowego – test LAL /BET);
 • Pomiar pH metodą potencjometryczną w produktach leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych;
 • Oznaczenie zawartości fenolu w produktach leczniczych immunologicznych;
 • Pomiar objętości płynu uzyskiwanej z pojemnika w produktach leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych.