+A A A-
Menu

Pracownia Badania Preparatów Immunologicznych

Kierownik
dr hab. Ewa Augustynowicz, prof. nadzw. NIZP-PZH

Pracownicy
mgr Aldona Wiatrzyk
mgr Katarzyna Krysztopa-Grzybowska
mgr inż. Maciej Polak
mgr Klaudia Brodzik
Charakterystyka

  1. Laboratoryjne badania jakościowe produktów immunologicznych lub krwiopochodnych w zakresie aktywności, tożsamości i bezpieczeństwa.
  2. Przegląd dokumentacji stanowiącej podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu pod kątem zgodności z wynikami badań zawartymi w zapisach wytwarzania serii produktu immunologicznego lub krwiopochodnego w celu uzyskania orzeczenia o jego dopuszczeniu do obrotu.
  3. Opracowywanie, walidacja i wdrażanie metod jakości produktów immunologicznych, krwiopochodnych i biopreparatów.
  4. Ocena jakości produktów leczniczych, suplementów diety i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego stosowanych u ludzi zawierających probiotyki z użyciem metod mikrobiologicznych akredytowanych przez PCA.
  5. Laboratoryjne badania bezpieczeństwa probiotyków.
  6. Wdrażanie i nadzorowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO/IEC 17025
  7. Nadzór nad wdrażaniem zaleceń sieci laboratoriów OMCL.