+A A A-
Menu

Pracownia Badania Szczepionek

Kierownik
mgr Marta Prygiel

Pracownicy
dr n. med. Ewa Mosiej
tech. Izabela Skrzypkowska
tech. Beata Lewandowska
Barbara Kuklińska

Charakterystyka

  1. Laboratoryjne badania jakościowe szczepionek oraz preparatów do immunoterapii w zakresie aktywności (mocy), tożsamości i bezpieczeństwa.
  2. Przegląd dokumentacji stanowiącej podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu pod kątem zgodności z wynikami badań zawartymi w zapisach wytwarzania serii produktu immunologicznego w celu uzyskania orzeczenia o jego dopuszczeniu do obrotu.
  3. Opracowywanie, walidacja i wdrażanie metod biologicznych, mikrobiologicznych i serologicznych wymaganych do oceny aktywności (mocy) i bezpieczeństwa produktów leczniczych immunologicznych.
  4. Identyfikacja antygenów szczepionkowych metodami konwencjonalnymi.
  5. Badania eksperymentalne dotyczące alternatywnych metod oceny szczepionek zgodne z zasadą 3R.