+A A A-
Menu

Pracownia Immunochemii

Kierownik
dr hab. Ewa Augustynowicz

Pracownicy
mgr Katarzyna Woźnica
mgr Karolina Twardowska
mgr inż. Małgorzata Główka

Charakterystyka

  1. Wizualna ocena produktów leczniczych w zakresie ich zabarwienia i przezroczystości, a także obecności zanieczyszczeń cząstkami widocznymi okiem nieuzbrojonym.
  2. Badanie właściwości immunochemicznych, fizykochemicznych oraz zawartości substancji konserwujących, adiuwancyjnych, białek oraz poziomu endotoksyn bakteryjnych w produktach leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych, probiotykach oraz innych biopreparatach.
  3. Opracowywanie, walidacja i wdrażanie metod immunochemicznych i fizykochemicznych do oceny właściwości m.in. preparatów leczniczych immunologicznych i krwiopochodnych.