+A A A-
Menu

Działalność Dydaktyczna

Zakres działalności

Działalność dydaktyczna Zakładu Badania Wirusów Grypy. Krajowego Ośrodka ds. Grypy realizowana jest poprzez takie działania jak:

  1. wykłady dla środowiska lekarskiego i towarzystw naukowych, artykuły przeglądowe i poglądowo-edukacyjne,
  2. książki,
  3. oryginalne prace twórcze, opublikowane w czasopismach posiadających współczynnik oddziaływania (ang. Impact Factor, IF), dostępnych w internetowych bazach danych, lista publikacji dostępna na stronie internetowej Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy
  4. praktyczne szkolenia laboratoryjne dla pracowników WSSE w zakresie metod laboratoryjnych dotyczących diagnostyki zakażeń wirusami grypy i innymi wirusami oddechowymi oraz realizacji nadzoru nad grypą opartego na systemie SENTINEL,
  5. wywiady dla środków masowego przekazu (prasa, radio, TV, internet),
  6. konsultacje telefoniczne.

Osoby kontaktowe

Prof. zw. dr hab. Lidia B. Brydak