+A A A-
Menu

Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych

Kierownik
Dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. nadzw. NIZP-PZH

Z-ca kierownika
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Rastawicki
Dr n. med. Katarzyna Piekarska

Lokalizacja
Budynek A-B /parter i 1 piętro

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Renata Mrozowska
Telefon: 0-22 5421238,
0-22 5421240,
Fax 0-22 5421307
Pokój: 121

logo_mld   Szczegółowy opis badań diagnostycznych jest dostępny na stronie www.mld.pzh.gov.pl

Charakterystyka

Do zakresu działań Zakładu Bakteriologii należy:

 • badanie biologicznych właściwości bakterii ważnych w patologii człowieka i określanie ich genetycznego zróżnicowania;
 • oznaczanie i monitorowanie lekowrażliwości bakterii ważnych w patologii człowieka;
 • prowadzenie badań dotyczących mechanizmów oporności bakterii i innych drobnoustrojów na chemiczne środki dezynfekcyjne;
 • badanie wybranych związków chemicznych i czynników fizycznych w zakresie ich przydatności dla celów dezynfekcji i sterylizacji;
 • wykrywanie mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz substancje czynne środków dezynfekcyjnych;
 • doskonalenie, w oparciu o techniki biologii molekularnej, metod identyfikowania, różnicowania i wykrywania mechanizmów wirulencji bakterii oraz ocena rozprzestrzeniania tych drobnoustrojów w środowisku;
 • wykrywanie i identyfikacja patogenów wysoce chorobotwórczych stanowiących szczególne zagrożenie w obszarze zdrowia publicznego, a w szczególności: Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Yersinia pestis, Brucella sp., Burkholderia sp.
 • opracowywanie i wdrażanie procesów biotechnologicznych mających na celu uzyskiwanie wybranych związków organicznych wytwarzanych przez bakterie, w tym szczepy zmodyfikowane genetycznie;
 • prowadzenie kontroli i oceny wyrobów medycznych do bakteriologicznej i serologicznej diagnostyki zakażeń bakteryjnych;
 • wykonywanie badań referencyjnych i odwoławczych dla laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych mikrobiologicznych laboratoriów medycznych;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultacyjnej dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i pracowników mikrobiologicznych laboratoriów medycznych.

Działalność

Pliki

 1. Przykładowe projekty badawcze realizowane w Zakładzie Bakteriologii NIZP-PZH
 2. Wybrane publikacje naukowe

Informacja o wstrzymaniu upowszechniania listy preparatów dezynfekcyjnych pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP-PZH

Szanowni Państwo,

NIZP-PZH uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie  przepisów  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zmuszony jest wstrzymać  do odwołania publiczne  udostępnianie danych zawartych na  Liście preparatów dezynfekcyjnych pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP‑PZH.

Jednocześnie informujemy, że od 25 maja 2018r. NIZP-PZH nie udziela zgody innym podmiotom na posługiwanie się lub jakiekolwiek upowszechnianie kopii wyżej wymienionej listy. Tym samym NIZP-PZH nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nie stosowania się do tego ograniczenia.

Uprzejmie informujemy, że osoby lub podmioty bezpośrednio zainteresowane danymi poprzednio umieszczonymi na Liście preparatów dezynfekcyjnych pozytywnie zaopiniowanych przez NIZP‑PZH mogą się kontaktować telefonicznie  (22) 5421330 lub (22) 5421366 w godzinach pracy NIZP‑PZH oraz na adres e-mail: bakteriologia@pzh.gov.pl w celu uzyskania informacji odnośnie możliwości i trybu udostępnienia danych, którymi są zainteresowane.

Za zaistniałe utrudnienia uprzejmie Szanownych Państwo przepraszamy.


Odnośniki

 1. Europejska sieć DIPNET zajmująca się monitorowaniem zakażeń powodowanych przez toksynotwórcze szczepy Corynebacterium
 2. ECDC – Europejskie Centrum do spraw zapobiegania i kontroli chorób – sieć zajmująca się rozpoznawaniem, rejestrowaniem, leczeniem i zapobieganiem schorzeniom infekcyjnym.

Opinie i porady

Jednostki podrzędne