+A A A-
Menu

Działalność Dydaktyczna

Zakres działalności

  1. Prowadzenie szkoleń dla personelu laboratoriów Państwowej Inspekcji
  2. Sanitarnej i innych mikrobiologicznych laboratoriów diagnostycznych w zakresie laboratoryjnej diagnostyki zakażeń bakteryjnych:
    układu oddechowego człowieka
    układu pokarmowego człowieka
  3. Szkolenia z zakresu nowych metod diagnostycznych.
  4. Szkolenia z zakresu przygotowywania i metod kontroli jakości pożywek stosowanych w diagnostycznych badaniach bakteriologicznych, mikrobiologii żywności i mikrobiologii sanitarnej.

Osoby kontaktowe
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Rastawicki
Dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr hab. n. med. Aleksandra A. Zasada, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr n. med. Katarzyna Piekarska