+A A A-
Menu

Działalność w pracach międzynarodowych

Udział w pracach międzynarodowych sieci doskonałości na rzecz poprawy i standaryzacji metod diagnostyki zakażeń bakteryjnych

Zakres działalności

  1. ECDC – Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób
  2. Europejska sieć DIPNET zajmująca się monitorowaniem zakażeń powodowanych przez toksynotwórcze szczepy Corynebacterium
  3. ESCMID Study Group for Legionella Infections – ESGLI

Osoby kontaktowe
Dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr hab. n. med. Aleksandra A. Zasada, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr n. med. Katarzyna Piekarska