+A A A-
Menu

Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych

Kierownik
Dr n. med. Katarzyna Piekarska

Pracownicy
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Rastawicki
Dr n.med. Katarzyna Zacharczuk
Mgr Anna Chróst
Mgr Magdalena Rzeczkowska
Mgr Natalia Wolaniuk
Dr n. biol. Agnieszka Chojecka
Krystyna Grabowska
Dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. nadzw. NIZP-PZH
Dr n. med. Katarzyna Piekarska
Dr n. med. Natalia Rokosz-Chudziak
Mgr Karolina Śmietańska
Mgr Tomasz Wołkowicz
Mgr Anna Kierzkowska
Renata Mrozowska
Urszula Roguska

Zakres badań akredytowanych
Zakres badań akredytowanych:

 • Bakteriologiczne badania kału na obecność chorobotwóczych pałeczek jelitowych,
 • Bakteriologiczne badania kału u osób zdrowych na obecność pałeczek Salmonella i Shigella,
 • Bakteriologiczne badania kału u dzieci do lat 2 z biegunką na obecność chorobotwórczych pałeczek jelitowych,
 • Bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek Campylobacter,
  Serodiagnostyka krztuśca – odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), pzeciwciała klasy IgA, IgG, IgM,
 • Serodiagnostyka jersiniozy- odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), przeciwciała klasy IgA, IgG, IgM,
 • Serodiagnostyka mykoplazmozy – odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), przeciwciała klasy IgA, IgG, IgM,
 • Serodiagnostyka legionelozy – odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), przeciwciała klasy IgA, IgG, IgM,
 • Wykrywanie antygenu pałeczek Legionella w moczu odczynem immunoenzymatycznym (ELISA),
 • Oznaczenie poziomu poszczepiennych błoniczych przeciwciał klasy IgG (ELISA)
 • Oznaczenie poziomu poszczepiennych tężcowych przeciwciał klasy IgG (ELISA)
 • Określenie wertoksycznych właściwości pałeczki E.coli (VTEC),
 • Identyfikacja pałeczki z rodzaju Salmonella,
 • Identyfikacja pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae z wyłączeniem pałeczek
 • Salmonella i Shigella,
 • Identyfikacja pałeczki z rodzaju Shigella,
 • Identyfikacja pałeczki E.coli szczepu wyhodowanego z próbki moczu,
 • Identyfikacja pałeczki z rodzaju Campylobacter,
 • Identyfikacja pałeczki z rodzaju Yersinia.
 • Identyfikacja biochemiczna szczepu pałeczek z rodzaju Listeria,
 • Identyfikacja biochemiczna i serologiczna szczepu pałeczek z rodzaju Listeria,
 • Identyfikacja pałeczki z rodzaju Pseudomonas,
 • Identyfikacja szczepu bakteryjnego z rodzaju Corynebacterium
 • Ocena jakości pożywek mikrobiologicznych.

Zakres działania
Do zakresu działania Laboratorium Zakładu Bakteriologii należy:

 • wykonywanie bakteriologicznych i technikami biologii molekularnej badań diagnostycznych w kierunku obecności w próbkach materiału klinicznego i pochodzącego ze środowiska obecności bakterii chorobotwórczych wywołujących zakażenia układu oddechowego i przewodu pokarmowego,
 • wykonywanie serologicznych badań diagnostycznych w kierunku rozpoznawania wybranych zakażeń bakteryjnych – wykrywanie swoistych przeciwciał w próbkach surowicy i innych płynach ustrojowych,
 • opracowywanie, walidacja i wdrażanie nowych metod do laboratoryjnych badań diagnostycznych prowadzonych w kierunku obecności bakterii ważnych w patologii człowieka.