+A A A-
Menu

Pracownia Diagnostyki Bakteriologicznej

Kierownik
Dr n. med. Katarzyna Piekarska

Pracownicy
Mgr Magdalena Rzeczkowska
Mgr Natalia Wolaniuk
Dr n. med. Tomasz Wołkowicz
Dr n. med. Katarzyna Zacharczuk

 

Charakterystyka

Do zakresu działania Pracowni w szczególności należy:

 1. prowadzenie badań nad biologicznymi właściwościami bakterii wywołujących zakażenia układu pokarmowego i oddechowego, oraz inne zakażenia stanowiące potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego;
 2. opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie metod wykrywania wybranych bakterii chorobotwórczych dla człowieka, ich identyfikowania i różnicowania, w tym dla potrzeb dochodzenia epidemiologicznego oraz oceny rozprzestrzeniania w środowisku;
 3. wykonywanie badań odwoławczych w zakresie identyfikacji i wewnątrzgatunkowego różnicowania wybranych gatunków bakterii z rodzaju: Salmonella, Shigella, Yersinia, enteropatogennych pałeczek E. coli (EPEC), enterokrwotocznych/werotoksycznych E. coli (EHEC/VTEC), entero-agregacyjnych pałeczek E. coli (EAEC), Aeromonas, Campylobacter, Vibrio; Legionella, Bordetella, Corynebacterium oraz Mycoplasma;
 4. wykonywanie badań molekularnych w kierunku atypowych zakażeń układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem B. pertussis, M. pneumoniae, L. pnumophila;
 5. wykonywanie badań w zakresie wykrywania i identyfikacji bakterii wysoce  chorobotwórczych dla człowieka, w tym: B. anthracis, F. tularensis, Y. pestis, Brucela, Burkholderia;
 6. wykonywanie badań w zakresie wykrywania i identyfikacji typu toksyny botulinowej w materiale klinicznym (próba biologiczna);
 7. wykonywanie analiz odwoławczych i ekspertyz w zakresie oceny podobieństwa genetycznego wybranych bakterii, w szczególności pałeczek Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Campylobacter, Staphylococcus, Enterococcus;
 8. badanie mechanizmów oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki, w tym u szczepów bakterii występujących u osób zdrowych;
 9. doskonalenie metod wykrywania mechanizmów oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki;
 10. wykonywanie na rzecz Laboratorium Zakładu Bakteriologii diagnostycznych badań laboratoryjnych w zakresie kompetencji Pracowni;

Pliki

 1. Oświadczenie nabywcy szczepów bakteryjnych (79 pobrań)
 2. Skrócony schemat Kauffmana-White'a-Le Minora (102 pobrania)
 3. Formularz zlecenia badania próbki materiału klinicznego (105 pobrań)
 4. Formularz zlecenia badania próbki środowiskowej (79 pobrań)
 5. Formularz zlecenia badania szczepu / DNA bakteryjnego (166 pobrań)

Odnośniki

 1. Med-Vet-Net Europejska sieć doskonałości działająca na rzecz zapobiegania i zwalczania chorób odzwierzęcych oraz zakażeń pokarmowych
 2. CAMPYNET Sieć działająca na rzecz harmonizacji i standaryzacji metod genotypowania pałeczek Campylobacter.
 3. Global SalmSurv Światowa sieć laboratoriów i osób indywidualnych zaangażowanych w nadzór, wykrywanie, identyfikację pałeczek Salmonella oraz określanie ich oporności na leki przeciwbakteryjne.
 4. CDC, PulseNet Sieć laboratoriów, jednostek naukowo-badawczych zajmujących się standaryzacją i wdrażaniem metod genotypowania bakterii wywołujących zoonozy, z zastosowaniem elektroforezy pulsacyjnej (PFGE).
 5. PulseNet Europe Europejski oddział sieci PulseNet
 6. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli chorób