+A A A-
Menu

Pracownia Serologicznej Diagnostyki Zakażeń Bakteryjnych

Kierownik
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Rastawicki

Pracownicy
Mgr Anna Chróst
Dr n. med. Natalia Rokosz-Chudziak
Mgr Karolina Śmietańska
Urszula Roguska

Charakterystyka
Do zakresu działania Pracowni należy:

  • opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie serologicznych metod rozpoznawania wybranych zakażeń bakteryjnych, w szczególności wywoływanych przez drobnoustroje z rodzaju Yersinia, Salmonella, Klebsiella, Mycoplasma, Bordetella, Legionella, Listeria, Francisella, Campylobacter jejuni/Campylobacter coli
  • prowadzenie kontroli i oceny preparatów do serologicznej diagnostyki zakażeń bakteryjnych,
  • wykonywanie badań referencyjnych i odwoławczych w zakresie serologicznej diagnostyki zakażeń bakteryjnych,
  • wykonywanie na rzecz Laboratorium Zakładu Bakteriologii diagnostycznych badań laboratoryjnych w zakresie kompetencji Pracowni,