+A A A-
Menu

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Rastawicki

Telefon:
0-22 54 21 325

Fax:
0-22 54 21 307

E-mail:
wrastawicki@pzh.gov.pl

Pokój:
116

Nazwa jednostki i Stanowisko
Pracownia Serologicznej Diagnostyki Zakażeń Bakteryjnych – Kierownik
Zakład Bakteriologii – Z-ca kierownika
Laboratorium Zakładu Bakteriologii – Pracownik