+A A A-
Menu

Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

Kierownik
p.o. dr n. med. Małgorzata Sadkowska –Todys

Z-ca kierownika
Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Lokalizacja
Budynek A-B, III i IV p.

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Mgr Aneta Rudaś
Telefon: (22) 54 21 204
Pokój: 310

Charakterystyka
W Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru dokonuje się oceny sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych na podstawie danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzone są prace badawcze oraz działalność dydaktyczna w dziedzinie epidemiologii

Działalność

Pliki

  1. Formularz - dochodzenie epidemiologiczne w ognisku zakażeń hantawirusami (277 pobrań)

Odnośniki

  1. Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC)
  2. Portal informacyjny na temat szczepień

Podstrony Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

Jednostki podrzędne