+A A A-
Menu

Działalność Prowadzenie redakcji kwartalnika „Przegląd Epidemiologiczny”

Zakres działalności

  1. Redakcja merytoryczna oraz techniczna zeszytów „Przeglądu Epidemiologicznego”
  2. Aktualizacja strony internetowej PE
    http://starastrona.pzh.gov.pl/oldpage/przeglad_epimed/