+A A A-
Menu

p.o. Dr n. med. Małgorzata Sadkowska –Todys

Telefon:
(22) 542 12 04

Fax:
(22) 542 13 27

E-mail:
mtodys@pzh.gov.pl

Pokój:
AB 310

Nazwa jednostki i Stanowisko
Pracownia chorób odzwierzęcych i nowopojawiających się zakażeń – Kierownik
Zakład Epidemiologii – Kierownik