+A A A-
Menu

Pracownia Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień

Kierownik
Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Pracownicy
Mgr Magdalena Babińska
mgr Irena Chrześcijańska
mgr Justyna Rogalska
Dr n. med. Paweł Stefanoff
Lek. stom. Anna Weiss – rezydentka
Jolanta Rudowska
Charakterystyka

  1. Ocena sytuacji epidemiologicznej bakteryjnych i wirusowych chorób, którym można zapobiec drogą szczepień w Polsce.
  2. Ocena skuteczności szczepień oraz innych metod zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych.
  3. Prowadzenie badań epidemiologicznych wybranych chorób zakaźnych którym można zapobiec drogą szczepień.
  4. Pełnienie funkcji epidemiologicznego ośrodka koordynującego ogólnoświatowe programy eradykacji chorób zakaźnych Światowej Organizacji Zdrowia na terenie Polski.
  5. Pełnienie funkcji epidemiologicznego punktu kontaktowego Europejskiej sieci nadzoru nad chorobami zwalczanymi przez szczepienia EUVAV-NET oraz punktu kontaktowego Europejskiego projektu VACSATC.
  6. Koordynacja nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi w Polsce.

Odnośniki

  1. Strona Europejskiej sieci nadzoru nad chorobami zwalczanymi przez szczepienia EUVAV-NET
  2. Strona projektu VACSATC
  3. Strona Europejskiego Biura Regionalnego WHO poświęcona szczepieniom
  4. Strona Polskiego Towarzystwa Wakcynologii