+A A A-
Menu

Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Kierownik
mgr Mirosław P. Czarkowski

Pracownicy
Mgr Ewa Staszewska
tech. Ewa Cielebąk
tech. Barbara Kondej

Charakterystyka

  • Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz stanu zaszczepienia przeciw tym chorobom w Polsce.
  • Gromadzenie i weryfikacja danych o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce, nadsyłanych obligatoryjnie przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
  • Opracowywanie i upowszechnianie okresowych raportów o zarejestrowanych w Polsce zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach.
  • Opracowywanie i upowszechnianie rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce.
  • Wykonywanie doraźnych analiz sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w Polsce.
  • Współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Europejskim Centrum ds.
  • Zapobiegania i Kontroli Chorób w zakresie wymiany informacji o zachorowaniach na choroby zakaźne.