+A A A-
Menu

Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory

Kierownik
Dr hab. n. med. Elżbieta Gołąb, prof. nadzw. NIZP-PZH

Lokalizacja
budynek AB, 4 piętro

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Sam. ref. Urszula Woźniak
Telefon: 22 54 21 220, 22 54 21 351
Pokój:  408AB

Pracownicy
Dr n. biol. Rusłan Salamatin
Dr n.med. Wioletta Rożej-Bielicka
Lek. wet. Dawid Jańczak
Techn. Wioletta Kaczmarek
Mgr Ewa Marciniak
Mgr Adam Kaczmarek

logo_mld   Szczegółowy opis badań diagnostycznych jest dostępny na stronie www.mld.pzh.gov.pl

Charakterystyka
Zakład prowadzi badania dotyczące stosunków panujących w układzie żywiciel-pasożyt oraz związane z usprawnianiem i wdrażaniem nowych metod diagnostyki serologicznej i molekularnej; przeprowadza analizę sytuacji epidemiologicznej wybranych inwazji w Polsce i wykonuje usługowe badania diagnostyczne dla wszystkich placówek służby zdrowia oraz osób zgłaszających się indywidualnie stosując nowoczesne, akredytowane metody.

Działalność

Pliki

  1. Wymagania dotyczące przygotowywania materiału do diagnostyki w LEP (Od pacjenta do PPM) (219 pobrań)
  2. Publikacje Zakładu Parazytologii (98 pobrań)
  3. Formularz zlecenia wykonania badania (501 pobrań)

Jednostki podrzędne