+A A A-
Menu

Zakład Wirusologii

Kierownik
dr hab. n.med. Bogumiła Litwińska, prof. nadzw. NIZP-PZH

Z-ca kierownika
prof. dr hab. n.med. Włodzimierz Gut, prof. nadzw. NIZP-PZH

Lokalizacja
Budynek AB II piętro i budynek C parter

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Krystyna Białobrzeska
Telefon: +48 22 54 21 230
Pokój: 229

Pracownicy
prof.dr hab.med Kazimierz Madaliński
dr.med. Joanna Cielecka-Kuszyk
dr hab. n. med.  Katarzyna Pancer
dr n. med. Agata Makówka
dr hab. Joanna Siennicka prof. nadzw. NIZP-PZH
dr n. med.  Agnieszka Trzcińska
dr hab. n. med Magdalena Wieczorek
dr n. med.  Agnieszka Częścik
dr n. med. Łukasz Kuryk
mgr Edyta Abramczuk
mgr Agnieszka Kołakowska
mgr Barbara Łagosz
mgr Agnieszka Ciąćka
mgr Arleta Krzysztoszek
tech Barbara Bartocha
tech. Irena Brodzka

logo_mld   Szczegółowy opis badań diagnostycznych jest dostępny na stronie www.mld.pzh.gov.pl

Charakterystyka
Działalność Zakładu Wirusologii obejmuje trzy główne zakresy:

 1. Badania naukowe
  Problemy etiopatogenezy zakażeń wirusowych, w tym udział wirusów w procesach nowotworowych,  w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego i oddechowego, w zakażeniach płodowych i okołoporodowych, oraz problemy immunologii zakażeń wirusami hepatotropowymi: A, B, C, (D) jak również zagadnienia zakażeń wirusowych w stanach immunosupresji. Kolejne prace dotyczą oceny stanu odporności populacji na zakażenia wirusowe, badań wrażliwości wirusów na inhibitory replikacji, realizacji programów WHO dotyczących eradykacji poliomyelitis oraz eliminacji odry/różyczki (badania akredytowane przez WHO).
 2. Prace usługowe
  Bieżąca i referencyjna diagnostyka zakażeń wirusowych (większość badań jest objęta akredytacją PCA); kontrola szczepionek wirusowych; oznaczanie działania wirusobójczego preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków.
 3. Działalność dydaktyczną
  Indywidualne szkolenia w zakresie stosowanych metod jak również wykłady dla pracowników inspekcji sanitarnej i innych pracowników służby zdrowia.

Działalność

Pliki

 1. Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP – PZH. (171 pobrań)
 2. Instrukcja jak powinien być zapakowany materiał zakaźny przesyłany do badań diagnostycznych (172 pobrania)
 3. Eliminacja odry i różyczki – program WHO – realizacja w Polsce – zasady – instrukcje – 2018 (513 pobrań)
 4. Formularz zlecenia wykonania badania (PO-02-F06) (197 pobrań)
 5. Badanie preparatów dezynfekcyjnych – 2018 (64 pobrania)
 6. Wzór skierowania odra – różyczka (303 pobrania)
Cennik usług (25 pobrań)

Jednostki podrzędne